Colt 1911 Commander Pistol - 9mm 9+1 - Black Cherry G10/Blued